Prihrani pri našem SPRING SALE

Izjava o garanciji

Želimo vas opozoriti na vaše zakonske pravice: zakonske pravice iz naslova garancije, zakonsko pravico potrošnika do odstopa od pogodbe ter pravico do splošnih zakonskih odškodninskih zahtevkov. Garancija ne omejuje vaših zakonskih pravic.

Z garancijo je zajamčena trpežnost vseh lesenih delov kupljenega izdelka. Ta garancija velja samo, če ste skupaj s kupljenim izdelkom kupili vsaj eno sidro (kotno sidro, talno sidro, sidro za zemljo, sidro za steber). Kot dokazilo skupnega nakupa izdelka in sidra lahko predložite kopijo skupnega računa ali potrdila o naročilu, ko uveljavljate garancijo. Garancija vključuje obveznost podjetja Wickey, da poravna stroške morebitnih lesenih delov kupljenega izdelka, ki jih prizadenejo vremenski vplivi.

Če proizvajalec odkrije napake na izdelku, ta garancija ne krije stroškov, ki izhajajo iz naslova vpoklica in vračila izdelka. Garancija ni prenosljiva. Garancija preneha, če leseni izdelek prodate. V tem primeru garancija preneha s sklenitvijo prodajne pogodbe. 

Garancija (garancijska doba) na vse lesene dele je 10 let. Garancija začne teči s prevzemom blaga. Garancija velja 10 let. Garancija preneha po preteku 10-letnega obdobja.

Garancija ne zajema:

  • poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom,
  • poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne montaže lesenih delov,
  • poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja,
  • poškodb, ki nastanejo zaradi naravne obrabe, preobremenitve,
  • poškodb, ki nastanejo zaradi uporabe dodatkov/dodatnih delov/dodatne opreme in izdelkov za nego, ki jih proizvajalec ne odobri,
  • poškodb, ki jih povzročijo zunanji vplivi ali dogodki, kot so poškodbe zaradi neurja, poplav ali vode iz vodovoda,
  • poškodb, ki ne nastanejo na predmetu prodaje, tj. posledične škode,
  • manjših napak, ki bistveno ne vplivajo na vrednost ali uporabnost artikla,
  • poškodb oseb.

Za uveljavljanje garancije potrebujete:
1. fotografije napak na lesenih delih kupljenega izdelka,
2. kopijo računa (račun je / je bil priložen poslanemu izdelku) ali potrditve naročila (to ste prejeli po e-pošti).

Garancijo lahko uveljavljate brez uradnega obrazca (npr. po e-pošti) s predložitvijo zgoraj navedenih dokazil.

Obseg garancijske zaščite glede na ozemlje velja na državnem ozemlju Zvezne republike Nemčije v skladu s 1. odstavkom 11. člena temeljnega zakona.

Naziv in naslov izdajatelja garancije:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt /Nemčija
Faks: +38 617 775 146
E-pošta: [email protected]

V primeru odobrene garancije prejmete nadomestne dele okvarjenih lesenih delov na kupljenem izdelku, in sicer z brezplačno dostavo.Zahtevate lahko pisno obliko zgoraj omenjene garancijske izjave.

Nalaganje...

Primerjaj Izdelki

chevron-right